วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์ พร้อมรูปภาพ 1

คำศัพท์ พร้อมรูปภาพ 1

หนังสือ ในเครือ Winnie the ENG (云霓的英)


เผยแพร่โดย
พรพิสิษฐ์    ริ้วไพบูลย์


เรียบเรียง
โดย
ณ จันทร์ พันอักษร
พระเจ้าสร้างเธอฉัน         
สร้างฟ้าและสร้างดิน
สร้างต้นไม้มากมาย           
ไว้ให้พวกเรา       
มีต้นกล้วยหอม                
มีต้นมะม่วง       
ยังมีแตงโม,                         
มะเขือเทศ เต็มสวน
นกน้อย ร้องจิ๊บๆ               
กระต่ายโดด ตุ๊บๆ
ยังมี หมาน้อย                    
กระดิกหางไปมา
ขอเพียงท่านเบิกบาน       
ขอบพระคุณเยอะขึ้น
พระองค์จะอวยพรท่าน   ตลอดไป


http://lordsrecoveryinthailand.org/cfcAdmin/images/mContent_Image1682552201651.jpgMan
เมื่อเดิม พระเจ้า ได้เนรมิต สร้างฟ้าและดิน...
พระเจ้าตรัสว่า จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น
พระเจ้า ทรงเห็นว่า ความสว่างนั้นดี..แยกความสว่างออกจากความมืด
พระเจ้า ทรงเรียก ความสว่างนั้น ว่า วัน และความมืดนั้นว่า คืน..
พระเจ้าตรัสว่า “จงมีภาคพื้นในระหว่างน้ำ”
และทรงแยกน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้น..ทรงเรียก..ว่า ฟ้า..
พระเจ้าตรัสว่า “น้ำที่อยู่ใต้ฟ้า จงรวมอยู่แห่งเดียวกัน”
ที่แห้งจึงปรากฏขึ้น..เรียกที่แห้งนั้น ว่า แผ่นดิน..
พระเจ้าตรัสว่า “แผ่นดินจงเกิดพืช คือ คือผักหญ้าที่มีเมล็ด
และต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผล..
มีเวลาเย็นและเวลาเช้า.. ”
พระเจ้าตรัสว่า “จงมีดวงสว่างบนฟ้า เพื่อแยกวันออกจากคืน..
กำหนดฤดู วัน ปี..ส่องสว่างบนแผ่นดิน..
พระเจ้า ได้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่ ไว้สองดวง และดวงดาวต่างๆ..
พระเจ้าตรัสว่า “น้ำ จงอุดมด้วย ฝูงสัตว์ที่มีชีวิต
และนก จงบินไปมา ข้ามฟ้า เหนือแผ่นดิน”
พระเจ้า ทรงสร้าง สัตว์ทะเล ขนาดใหญ่
และสัตว์ ที่มีชีวิต นานาชนิด..และนกต่างๆ..
พระเจ้าตรัสว่า “แผ่นดิน จงเกิดสัตว์ที่มีชีวิต ตามชนิดของมัน
คือ สัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่า ตามชนิดของมัน
และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลาน บนแผ่นดิน..”
แล้ว พระเจ้าตรัสว่า “ให้เรา สร้างมนุษย์ ตามแบบฉายาของเรา
ให้ครอบครอง ฝูงปลาในทะเล, ฝูงนกในอากาศ, และฝูงสัตว์
ใช้ให้ปกครอง แผ่นดินทั่วไป, และสรรพสัตว์ ที่เลื้อยคลาน บนแผ่นดินทั้งสิ้น


field of flowers landscape

a Field of Flowers
http://image.ohozaa.com/i3/dernpa2.jpgJogging

http://static.howstuffworks.com/gif/how-to-draw-cartoons-2.jpgBaby
Puppy
 
http://photogalleryme.files.wordpress.com/2011/05/how-to-draw-an-anime-cartoon-puppy-step-51.jpg


To draw a cartoon dog, examine the illustration of a cartoon dog before proceeding to step 1.Dog

To draw a cartoon dragon, examine the illustration of a cartoon dragon before proceeding to step 1.Dragon
To draw a cartoon girl, examine the illustration of the cartoon girl before proceeding to step 1.Girl
To draw a cartoon giraffe, examine the illustration of the cartoon giraffe before proceeding to step 1.Giraffe

country church landscape a Country Church
To draw a cartoon mouse, examine the illustration of a cartoon mouse before proceeding to step 1.  Mouse

To draw a cartoon locomotive, examine the illustration of the cartoon locomotive before proceeding to step 1. Locomotive

To draw a cartoon skateboarder, examine the illustration of the cartoon skateboarder before proceeding to step 1. Skateboarder
To draw a cartoon stuffed lion, examine the illustration of the cartoon stuffed lion before proceeding to step 1.Stuffed Lion
village scene landscape Village
To draw a cartoon hobo, examine the illustration of the cartoon hobo before proceeding to step 1.Hobo

To draw a cartoon Clydesdale horse, examine the illustration of the cartoon Clydesdale horse before proceeding to step 1.Clydesdale Horse

To draw a cartoon robot, examine the illustration of the cartoon robot before proceeding to step 1. Robot

To draw a cartoon monster truck, examine the illustration of a cartoon monster truck before proceeding to step 1.Monster Truck

Soldier   To draw a cartoon soldier, examine the illustration of the cartoon soldier before proceeding to step 1.  
To draw a sad clown cartoon, examine the illustration of the sad clown cartoon before proceeding to step 1.Sad Clown Cartoon
an Overweight Jogger
 
To draw an overweight jogger cartoon, examine the illustration of the overweight jogger cartoon before proceeding to step 1.
Mountain

 
mountain vista landscape
Road
Juggler             To draw a cartoon juggler, examine the illustration of the carton juggler before proceeding to step 1.
harbor scene landscape
Harbor Scene
cityscape Cityscape
desert cacti landscapeDesert Cacti
rowboat at a seawall landscape a Rowboat at a Seawall
tropical beach landscape
a Tropical Beach Scene
Barn
 
Pond
 
barn and pond landscape
bride    Bride
boy in pirate costume
a Boy in a Pirate Costume

waterfall landscape Waterfall
baseball pitcher drawing
a Baseball Pitcher's Windup

old man napping cartoon
a Napping Old Man
rose drawingRose

To draw a daisy, examine the illustration of a daisy before proceeding to step 1. Daisy
To draw a pansy, examine the illustration of a pansy before proceeding to step 1.Pansy

To draw a violet, examine the illustration of a violet before proceeding to step 1.

Violet
To draw a daffodil, examine the drawing of a daffodil before proceeding to step 1. Daffodil

To draw a tulip, examine the illustration of a tulip before proceeding to step 1. Tulip
To draw a strawberry, examine the strawberry illustration before proceeding to step 1. a Strawberry
To draw an orchid, first, examine the orchid illustration before proceeding to the first step.an Orchid
To draw grapes, start by examining the grapes illustration before proceeding to the first step.Grapes
To draw a pumpkin, examine the illustration of the pumpkin before proceeding to step 1.
Pumpkin
To draw a geranium, examine the illustration of the geranium before proceeding to step 1. Geranium
Cactus To draw a cactus, examine the cactus illustration carefully before proceeding to step 1. 
To draw a lily, examine the illustration of the lily before proceeding to step 1. Lily

Learn how to draw this little girl in a fairy costume.
a Little Girl in a Fairy Costume
Learn how to draw this teenage girl in a Vogue outfit.
a Teenage Girl in a Vogue Outfit
Learn how to draw this man in a tuxedo.

a Man in a Tuxedo
Learn how to draw this man in a casual sweater.
a Man in a Casual Sweater
Learn how to draw this man in a bomber jacket.
a Man in a Bomber Jacket
Learn how to draw this rock star. a Rock Star

Learn how to draw this woman in a sundress.
a Woman in a Sundress
Learn how to draw this walking woman in a pantsuit.
a Walking Woman in a Pantsuit
Learn how to draw this woman in an oversize sweater. a Woman in an Oversize Sweater
Learn how to draw this woman in a bathing suit.
a Woman in a Bathing Suit
Learn how to draw this woman in a fashionable topcoat. a Woman in a Fashionable Topcoat
a Woman in a Cocktail Dress
Learn how to draw this woman in an evening dress.                        Learn how to draw this woman in a cocktail dress.
a Woman in an Evening Dress
CowboyLearn how to draw this cowboy.
Chef   Learn how to draw this chef.
Learn how to draw this hockey player.
a Hockey Player
Learn how to draw this skier. a Skier
roller-skater drawing
a Roller-Skater


ขอขอบคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น